Berga Husby-Oppunda

bergahusby@hotmail.com

 

Elin: 0737-63 52 96

Ulf: 070-692 25 02

Berga Husby-Oppunda AB

Berga gård är beläget i Husby-Oppunda socken i Södermanlands län och har funnits i släktens ägo sedan 1936. Det har bedrivits djurproduktion på gården sedan dess men med olika djurslag samt även varierad form av produktion.

 

Idag bedriver vi en produktion av nöt och lamm där alla

djur är uppfödda endast på vårt egenproducerade gräs.

Djuren går ute på bete ifrån april/maj till september/oktober beroende

på väder samt tillgång på gräs.

 

Kalvarna föds under våren och får gå hos sina mammor ända fram till hösten då de skiljs ifrån. Tjurkalvarna flyttar till en annan producent där de får växa på sig och kvigkalvarna stannar hos oss där många av dem blir kvar som kor och får egna kalvar.

 

Tackorna lammar i september/oktober och lammen går kvar hos dem till dess att de har en vikt på 25-30 kg då de skiljs ifrån för vidareuppfödning.

Endel tacklamm stannar kvar för att bli tackor.

 

Köttlådor av nöt säljs i oktober/november, februari och i maj.

Lammlådor finns i april att beställa.

Välkommen med intresseanmälan via mail!

bergahusby@hotmail.com

 

Nöt finns i begränsat antal, tidigare kunder har förtur.